Pamul Macapat (@pamulmacapat)

Namanya Dik Arum. Siswi kelas 1 SMPN 7 Yogyakarta yang belajar nembang Macapat di Pamul Macapat. 
Arum berangkat ke Pamul sendiri, lho... Dan berlatih nyekar Pangkur untuk lomba, Mantaap kaan?πŸ‘ Silakan datang ke Pamul Macapat di Jl. Rotowijayan no. 3 Yk, senin dan kamis jam 16:00-17:30 WIB (pemula). Gratis. Terbuka untuk umum. 
#macapat #jogja #istimewa #young #traditional #singer #pamulmacapat

Namanya Dik Arum. Siswi kelas 1 SMPN 7 Yogyakarta yang belajar nembang Macapat di Pamul Macapat.
Arum berangkat ke Pamul sendiri, lho... Dan berlatih nyekar Pangkur untuk lomba, Mantaap kaan?πŸ‘ Silakan datang ke Pamul Macapat di Jl. Rotowijayan no. 3 Yk, senin dan kamis jam 16:00-17:30 WIB (pemula). Gratis. Terbuka untuk umum.
#macapat #jogja #istimewa #young #traditional #singer #pamulmacapat

πŸ’¬ 0Normal
At Special Region of Yogyakarta

Absensi Pamul Macapat 
#macapat #javanese #culture #pamulmacapat #jogja #istimewa

Absensi Pamul Macapat
#macapat #javanese #culture #pamulmacapat #jogja #istimewa

πŸ’¬ 0Slumber
At Special Region of Yogyakarta

Ngintip sesi belajar di kelas pamul. πŸ‘€πŸ‘€ Siswa Pamul Saling membantu mengoreksi lagu Dhandhanggula yang tengah ditembangkan.

Yang penting niat mau belajar, jangan takut salah, pasti bisa!

Seperti dikutipan kata Rama Dwija, "salah boten menapa, wong boten dihukum, kok.." Sekar Alit, Dhandhanggula 19 Oktober 2017.

#macapat #javanese #culture #jogja #istimewa

Ngintip sesi belajar di kelas pamul. πŸ‘€πŸ‘€ Siswa Pamul Saling membantu mengoreksi lagu Dhandhanggula yang tengah ditembangkan.

Yang penting niat mau belajar, jangan takut salah, pasti bisa!

Seperti dikutipan kata Rama Dwija, "salah boten menapa, wong boten dihukum, kok.." Sekar Alit, Dhandhanggula 19 Oktober 2017.

#macapat #javanese #culture #jogja #istimewa

πŸ’¬ 4Moon
At Special Region of Yogyakarta

Sekar Ageng Kusumastuti bersama Rama Projosuwasono, Selasa, 17 Oktober '17 kemarin. 
#tembang #macapat #javanese #culture #jogja #istimewa #pamulmacapat

Sekar Ageng Kusumastuti bersama Rama Projosuwasono, Selasa, 17 Oktober '17 kemarin.
#tembang #macapat #javanese #culture #jogja #istimewa #pamulmacapat

πŸ’¬ 3Inkwell

Kelas pamul macapat latihan lomba HUT Gembiraloka tgl 29 mendatang bersama Pak Susilo.. Semangatt! Ibu-ibu... Bapak-bapak... Mas-mas... Mbak-mbak.. πŸŽ‰

#macapat #jogja #istimewa

Kelas pamul macapat latihan lomba HUT Gembiraloka tgl 29 mendatang bersama Pak Susilo.. Semangatt! Ibu-ibu... Bapak-bapak... Mas-mas... Mbak-mbak.. πŸŽ‰

#macapat #jogja #istimewa

πŸ’¬ 0Aden

Salah satu pemudi Pamul Macapat, Mbak Wilda @herwildaapritasari yang berkesempatan jadi tim "official" konsumsi di acara Lampah Budaya Mubeng Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mbak Wilda berpartisipasi menyiapkan dhaharan sego gurih untuk dibagikan ke masyarakat seusai macapatan 1 Suro yg di gelar di Bangsal Ponconiti, Kamis, 21 September lalu.

Persiapan dhaharan biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu dan peserta Macapatan 1 Suro yang telah selesai nembang. Pengalaman unik dan memorable, bukan?

Foto diambil oleh: @alipill

Salah satu pemudi Pamul Macapat, Mbak Wilda @herwildaapritasari yang berkesempatan jadi tim "official" konsumsi di acara Lampah Budaya Mubeng Beteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Mbak Wilda berpartisipasi menyiapkan dhaharan sego gurih untuk dibagikan ke masyarakat seusai macapatan 1 Suro yg di gelar di Bangsal Ponconiti, Kamis, 21 September lalu.

Persiapan dhaharan biasanya dilakukan oleh para ibu-ibu dan peserta Macapatan 1 Suro yang telah selesai nembang. Pengalaman unik dan memorable, bukan?

Foto diambil oleh: @alipill

πŸ’¬ 0Normal

Macapatan 1 Suro.
Bapak Darmoyo, salah satu anggota kelas Pamul Macapat melantunkan tembang do'a macapat dalam rangla menyambut 1 Sura di Bangsal Ponconiti, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Foto diambil oleh: @alipill 
#macapat #kraton #jogja #culture #istimewa

Macapatan 1 Suro.
Bapak Darmoyo, salah satu anggota kelas Pamul Macapat melantunkan tembang do'a macapat dalam rangla menyambut 1 Sura di Bangsal Ponconiti, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Foto diambil oleh: @alipill
#macapat #kraton #jogja #culture #istimewa

πŸ’¬ 0Ludwig

maΒ·caΒ·pat
nomina (Kata Benda)

bentuk puisi Jawa tradisional, setiap baitnya mempunyai baris kalimat (gatra) tertentu, setiap gatra mempunyai jumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pd bunyi sanjak akhir (guru lagu; guru suara tertentu)

#macapat #seni #budaya #jawa #indonesia

maΒ·caΒ·pat
nomina (Kata Benda)

bentuk puisi Jawa tradisional, setiap baitnya mempunyai baris kalimat (gatra) tertentu, setiap gatra mempunyai jumlah suku kata (guru wilangan) tertentu, dan berakhir pd bunyi sanjak akhir (guru lagu; guru suara tertentu)

#macapat #seni #budaya #jawa #indonesia

πŸ’¬ 1Normal
At Special Region of Yogyakarta

Sinom:
Jum'at Legi dintenira 
Pitulas Agustus nenggih 
Tahun patang puluh lima 
Jam sedasa wanci enjing 
Mbiwara proklamasi 
Bung Karna kang sinengkuyung 
Bung Hatta myang kawula 
Kang aneng kitha Betawi 
Muji sokur Indonesia wus mardika 
#macapat #sinom #indonesiakerjabersama

Sinom:
Jum'at Legi dintenira
Pitulas Agustus nenggih
Tahun patang puluh lima
Jam sedasa wanci enjing
Mbiwara proklamasi
Bung Karna kang sinengkuyung
Bung Hatta myang kawula
Kang aneng kitha Betawi
Muji sokur Indonesia wus mardika
#macapat #sinom #indonesiakerjabersama

πŸ’¬ 0Normal
At Special Region of Yogyakarta

Macapatan massal, 15 Desember 2016

Macapatan massal, 15 Desember 2016

πŸ’¬ 0Normal
At Dinas Kebudayaan DIY

Gelar macapat kecamatan kraton kota yogyakarta, sabtu 8 juli 2017 
#macapat #budaya #indonesia #yogyakarta

Gelar macapat kecamatan kraton kota yogyakarta, sabtu 8 juli 2017
#macapat #budaya #indonesia #yogyakarta

πŸ’¬ 0Normal

Biarpun bulan puasa, pamul macapat tetap dilaksanakan. Dari jam 16:00 s/d 17:00.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

Biarpun bulan puasa, pamul macapat tetap dilaksanakan. Dari jam 16:00 s/d 17:00.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

πŸ’¬ 5Slumber

Tadi malam, kamis 24 mei 2017 siswa pamul macapat (pamulangan sekar KHP Kridhamardawa) diundang dalam pagelaran macapat perayaan Dies Natalis XXXIII ISI Yogyakarta, bertemakan Dhandhanggula Mancawarni.

Beliau Rama Projosuwasono, sang guru macapat dan baca tulis aksara jawa di kelas pamul.

#macapat #dhandhanggula #teacher #isiyogyakarta #diesnatalis

Tadi malam, kamis 24 mei 2017 siswa pamul macapat (pamulangan sekar KHP Kridhamardawa) diundang dalam pagelaran macapat perayaan Dies Natalis XXXIII ISI Yogyakarta, bertemakan Dhandhanggula Mancawarni.

Beliau Rama Projosuwasono, sang guru macapat dan baca tulis aksara jawa di kelas pamul.

#macapat #dhandhanggula #teacher #isiyogyakarta #diesnatalis

πŸ’¬ 0Normal
At Indonesian Institute of the Arts, Yogyakarta

Swara muda.

Potret salah satu siswa pamul macapat, Bu Iin sedang menembangkan Sekar Asmarandana  di Museum Sonobudoyo hari minggu lalu. 
Bersama teman-teman muda-mudi pamul lainnya, mas resi, herwilda, firstyannisa, dan salsa, mereka menembangkan lagu dlm rangka reaktualisasi naskah jawa, Macapat. 
Taken by: @sonobudoyo

Swara muda.

Potret salah satu siswa pamul macapat, Bu Iin sedang menembangkan Sekar Asmarandana di Museum Sonobudoyo hari minggu lalu.
Bersama teman-teman muda-mudi pamul lainnya, mas resi, herwilda, firstyannisa, dan salsa, mereka menembangkan lagu dlm rangka reaktualisasi naskah jawa, Macapat.
Taken by: @sonobudoyo

πŸ’¬ 2Normal
At Museum Sonobudoyo

Adhem, ayem, tentrem 
#macapat #culture #jogjaistimewa #pamulmacapat

Adhem, ayem, tentrem
#macapat #culture #jogjaistimewa #pamulmacapat

πŸ’¬ 0Slumber

Selain aktif di kelas pamul macapat, kami juga aktif mengikuti siaran macapat di radio lokal jogja, salahsatunya di radio swara kenanga.

Ialah mbak anis, salah satu siswa pamul macapat yang menembangkan lagu macapat.

Taken by: @alipill

#macapat #radio #jogja #istimewa

Selain aktif di kelas pamul macapat, kami juga aktif mengikuti siaran macapat di radio lokal jogja, salahsatunya di radio swara kenanga.

Ialah mbak anis, salah satu siswa pamul macapat yang menembangkan lagu macapat.

Taken by: @alipill

#macapat #radio #jogja #istimewa

πŸ’¬ 1Normal

Monggo dinten Jumat sami tindak dhateng pamul macapat... Nyerat aksara jawa sesarengan. Wonten Jl. Rotowijayan No. 3 Yogyakarta 
#hanacaraka #culture #jogja #istimewa #indonesia

Monggo dinten Jumat sami tindak dhateng pamul macapat... Nyerat aksara jawa sesarengan. Wonten Jl. Rotowijayan No. 3 Yogyakarta
#hanacaraka #culture #jogja #istimewa #indonesia

πŸ’¬ 3Willow

Ada saat tertentu dimana sang mentari bergabung menyinari naskah macapat  di kelas pamul macapat. Bagaikan ia ikut melantunkan sajak berirama bersama kami. 
Tumpukan naskah (alit-tengahan-ageng) yang terdapat di kelas ini merupakan tulisan tangan. Terlihat romo dwijo sedang melantunkan sekar tengahan Kenya Kedhiri yang beliau tulis.

Sungguh sebuah suasana jogja yang klasik dan memorable. Istimewa πŸ’œ

Ada saat tertentu dimana sang mentari bergabung menyinari naskah macapat di kelas pamul macapat. Bagaikan ia ikut melantunkan sajak berirama bersama kami.
Tumpukan naskah (alit-tengahan-ageng) yang terdapat di kelas ini merupakan tulisan tangan. Terlihat romo dwijo sedang melantunkan sekar tengahan Kenya Kedhiri yang beliau tulis.

Sungguh sebuah suasana jogja yang klasik dan memorable. Istimewa πŸ’œ

πŸ’¬ 0Normal
At Jl Rotowijayan Yogjakarta

Dhandhanggula 
Dalam cakra manggilingan (daur hidup manusia)Tembang dhandhangguka mengisyaratkan akan manis pahit kehidupan.

Dhandhanggula
Dalam cakra manggilingan (daur hidup manusia)Tembang dhandhangguka mengisyaratkan akan manis pahit kehidupan.

πŸ’¬ 0Normal

Pendadaran siswa pamul.macapat KHP kridhamardawa, jumat, 17 Januari 2016.

Pendadaran dilaksanakan  di Bangsal Sri Manganti, Kraton Yogyakarta. Acara ini dilaksanan sebagai ujian naik tingkat ke tahapan sekar selanjutnya.

#macapat #culture #jogja #istimewa

Pendadaran siswa pamul.macapat KHP kridhamardawa, jumat, 17 Januari 2016.

Pendadaran dilaksanakan di Bangsal Sri Manganti, Kraton Yogyakarta. Acara ini dilaksanan sebagai ujian naik tingkat ke tahapan sekar selanjutnya.

#macapat #culture #jogja #istimewa

πŸ’¬ 13Normal

Romo dwija mengajarkan cara menembangkan tembang macapat dengan penuh penjiwaan.

#macapat #budaya #jogja #istimewa #indonesia

Romo dwija mengajarkan cara menembangkan tembang macapat dengan penuh penjiwaan.

#macapat #budaya #jogja #istimewa #indonesia

πŸ’¬ 4Normal

Pamul Macapat, itulah sebutan akrab kami di kelas ini. kelas pamul macapat sebenarnya memiliki nama Pamulangan Sekar (Macapat) KHP Kridha Mardawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kelas ini beralamatkan di Jalan Rotowijayan nomor 3, Yogyakarta. Kelas ini dibuka pukul 16:00-17:30 WIB

Pamul Macapat, itulah sebutan akrab kami di kelas ini. kelas pamul macapat sebenarnya memiliki nama Pamulangan Sekar (Macapat) KHP Kridha Mardawa Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kelas ini beralamatkan di Jalan Rotowijayan nomor 3, Yogyakarta. Kelas ini dibuka pukul 16:00-17:30 WIB

πŸ’¬ 5Slumber

Sang abdi budaya.

Romo Projosuwasono adalah Salah satu guru pamul macapat bersuara lantang yang tak kalah menginspirasi kaum muda. Sosoknya ramah dalam menyambut tiap orang yang datang ke pamul macapat jl. Rotowijayan no. 3. sang abdi budaya jawa, Macapat.

#javanese #culture #pamulmacapat #macapat #jogja #indonesia

Sang abdi budaya.

Romo Projosuwasono adalah Salah satu guru pamul macapat bersuara lantang yang tak kalah menginspirasi kaum muda. Sosoknya ramah dalam menyambut tiap orang yang datang ke pamul macapat jl. Rotowijayan no. 3. sang abdi budaya jawa, Macapat.

#javanese #culture #pamulmacapat #macapat #jogja #indonesia

πŸ’¬ 0Lark

Wakidu a.k.a M. Ry. Dwijo Ciptowandowo 
Romo Dwijo lahir di Sleman, pada 29 Juli 1934. Beliau adalah pensiunan guru SD Denggung (1960-1998). Pada tahun 1990, beliau memutuskan untuk menekuni Seni Vokal Klasik Jawa, Macapat di Jl. Rotowijayan No. 3, Pamulangan Sekar KHP Krida Mardhawa dan kemudian menjadi guru Macapat empat tahun berikutnya.

Meski sudah lanjut usia, Romo Dwija masih terlihat bugar. Romo Dwija tinggal di Mlati Tempelan, Sleman, DIY dan pergi ke Pamul Macapat dengan menggunakan sepeda onthel. Jarak yang cukup jauh tidak menyurutkan niatnya untuk tetap melestarikan Macapat.

sungguh pengabdian tulus seorang Dwijo Ciptowandowo (guru yang mampu mengumpulkan kerabat). #macapat #javanese #culture #figure #teacher #jogja #indonesia #lensaindonesia

Wakidu a.k.a M. Ry. Dwijo Ciptowandowo
Romo Dwijo lahir di Sleman, pada 29 Juli 1934. Beliau adalah pensiunan guru SD Denggung (1960-1998). Pada tahun 1990, beliau memutuskan untuk menekuni Seni Vokal Klasik Jawa, Macapat di Jl. Rotowijayan No. 3, Pamulangan Sekar KHP Krida Mardhawa dan kemudian menjadi guru Macapat empat tahun berikutnya.

Meski sudah lanjut usia, Romo Dwija masih terlihat bugar. Romo Dwija tinggal di Mlati Tempelan, Sleman, DIY dan pergi ke Pamul Macapat dengan menggunakan sepeda onthel. Jarak yang cukup jauh tidak menyurutkan niatnya untuk tetap melestarikan Macapat.

sungguh pengabdian tulus seorang Dwijo Ciptowandowo (guru yang mampu mengumpulkan kerabat). #macapat #javanese #culture #figure #teacher #jogja #indonesia #lensaindonesia

πŸ’¬ 2Normal
At Jalan Rotowijayan Keraton Jogjakarta

Meaningful. 
Itulah kesan yang timbul saat melintas di jalan rotowijayan no.3. Tiap wisatawan yang lewat akan diiringi oleh alunan tembang jawa penuh esensi ini.

#macapat #javanese #culture #tourist #becak

Meaningful.
Itulah kesan yang timbul saat melintas di jalan rotowijayan no.3. Tiap wisatawan yang lewat akan diiringi oleh alunan tembang jawa penuh esensi ini.

#macapat #javanese #culture #tourist #becak

πŸ’¬ 0Normal

Dipuncak momen ketika sang mentari merindukan suaranya.

Ialah romo dwija ciptowandowo. Salah satu guru pamul macapat. Sembari merasakan tiap sajak yg merasuk kalbu.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

Dipuncak momen ketika sang mentari merindukan suaranya.

Ialah romo dwija ciptowandowo. Salah satu guru pamul macapat. Sembari merasakan tiap sajak yg merasuk kalbu.

#macapat #javanese #culture #jogjaistimewa

πŸ’¬ 0Sierra

The magical antenna.

Ini dia ikon penting di kelas pamul macapat. Di tangan sang Romo pengajar macapat, antenna ini mampu menggiring perasaan yang berada di kelas ini menjadi adhem, ayem, tentrem. Istimewa! πŸ˜€πŸ˜ #macapat #javanese #culture #jogjaistimewa #pamulmacapat

The magical antenna.

Ini dia ikon penting di kelas pamul macapat. Di tangan sang Romo pengajar macapat, antenna ini mampu menggiring perasaan yang berada di kelas ini menjadi adhem, ayem, tentrem. Istimewa! πŸ˜€πŸ˜ #macapat #javanese #culture #jogjaistimewa #pamulmacapat

πŸ’¬ 0Normal

Di salah satu sudut kraton yogya... Disinilah... Kami berkumpul.. Menembangkan pitutur luhur warisan bangsa. Macapat. Tepat pukul empat.
#macapat #kraton #yogyakarta #budaya #jawa

Di salah satu sudut kraton yogya... Disinilah... Kami berkumpul.. Menembangkan pitutur luhur warisan bangsa. Macapat. Tepat pukul empat.
#macapat #kraton #yogyakarta #budaya #jawa

πŸ’¬ 1Normal

#saron #javanese #instrument

#saron #javanese #instrument

πŸ’¬ 0Normal