#chiquitita

Chiquitita, you and I cry 
but the sun is still in the sky and shining above you 
Let me hear you sing once more like you did before 
Sing a new song chiquitita 💃🏼💃🏻💃🏼
#mammamia #musical #bestfriends #happiness #chiquitita #smiles
Anna benacchio

Chiquitita, you and I cry
but the sun is still in the sky and shining above you
Let me hear you sing once more like you did before
Sing a new song chiquitita 💃🏼💃🏻💃🏼
#mammamia #musical #bestfriends #happiness #chiquitita #smiles

💬 0Aden
At Auditorium S. Chiara

White dress!!!👗👗👗 Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

White dress!!!👗👗👗 Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal
At Chiquitita

Xinh lạ lùng!!!
Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Xinh lạ lùng!!!
Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 1Normal
At Chiquitita

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 2Normal
At Chiquitita

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 1Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 1Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal
At Chiquitita

💃💃💃LÀ CON GÁI PHẢI ĐẸP!
Thời thanh xuân sẽ qua, nàng phải tranh thủ lúc còn trẻ, đẹp để yêu chiều bản thân!
Chọn một chiếc váy thật xinh, đánh màu son yêu thích, mang một đôi giày và tự tin xuống phố nào!

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

💃💃💃LÀ CON GÁI PHẢI ĐẸP!
Thời thanh xuân sẽ qua, nàng phải tranh thủ lúc còn trẻ, đẹp để yêu chiều bản thân!
Chọn một chiếc váy thật xinh, đánh màu son yêu thích, mang một đôi giày và tự tin xuống phố nào!

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal
At Chiquitita

💃💃💃LÀ CON GÁI PHẢI ĐẸP!
Thời thanh xuân sẽ qua, nàng phải tranh thủ lúc còn trẻ, đẹp để yêu chiều bản thân!
Chọn một chiếc váy thật xinh, đánh màu son yêu thích, mang một đôi giày và tự tin xuống phố nào!

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita 
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang
⚘⚘⚘Chiquitita⚘⚘⚘

💃💃💃LÀ CON GÁI PHẢI ĐẸP!
Thời thanh xuân sẽ qua, nàng phải tranh thủ lúc còn trẻ, đẹp để yêu chiều bản thân!
Chọn một chiếc váy thật xinh, đánh màu son yêu thích, mang một đôi giày và tự tin xuống phố nào!

Tết sắp đến, nàng còn chần chờ gì mà không ghé Chiquitita để sắm cho mình những bộ cánh thật xinh nè! Số lượng có hạn nên sắm ngay kẻo lỡ nàng nha 😍😍😍 ---
🎄Chiquitita
🕌 Add: 114 Trần Tấn Mới- Hải Châu - Đà Nẵng
📞 0905.981.800
🛵 Ship COD toàn quốc
⏰ Open: 9:00am - 10:00pm
🎞 Instagram: Chiquitita.clothings
💎Facebook : Chiquitita
#chiquitita #hottrend #ootdvietnam #lovefashion #fashiontrends #fashionshop #chiquititaclothing #chiquititastyle #cuahangchiquitita
#thoitrang #shop #diadiemdanang #shopthoitrangdanang #danang

💬 0Normal
At Chiquitita

Es que definitivamente lo que DIOSITO no me dio en estatura me lo dio en purita maldad jajaja.... 10:01 #chiquitita #chaparrita #cosita #greñua #risos #Rulos #greñas #curls #curlygirl #curlyhair #Maru #McM #LaChanty #lifenigga #niggastyle #nigga #negras#negrita
M C M

Es que definitivamente lo que DIOSITO no me dio en estatura me lo dio en purita maldad jajaja.... 10:01 #chiquitita #chaparrita #cosita #greñua #risos #Rulos #greñas #curls #curlygirl #curlyhair #Maru #McM #LaChanty #lifenigga #niggastyle #nigga #negras#negrita

💬 1Juno

#Chiquitita a nova moradora da casa
#professornaatividade

#Chiquitita a nova moradora da casa

💬 0Clarendon

Así de bella es... Me pone el culo en la cara, me llena de pelos la ropa, se prueba mis sujetadores por accidente (y se asusta y sale corriendo por toda la casa), me pide aperitivos poniendo carita de gato con botas de Shrek, me lleva miles de juguetes a la cama, me moja todo el suelo con sus patitas diminutas... me vuelve loca, y yo nunca estuve más en mi salsa 🤪... #gatita #leia #princesaleia #michica #mygirl #meparecioverunalindagatita #michicaguapa #wauchicabauwau #prettykitty #😻 #princessleia #orejitaslocas #kitty #michicavaliente #ojosverdes #chiquitita #chiquituja #pequeña #chiquitoide
lauRita Haywørth

Así de bella es... Me pone el culo en la cara, me llena de pelos la ropa, se prueba mis sujetadores por accidente (y se asusta y sale corriendo por toda la casa), me pide aperitivos poniendo carita de gato con botas de Shrek, me lleva miles de juguetes a la cama, me moja todo el suelo con sus patitas diminutas... me vuelve loca, y yo nunca estuve más en mi salsa 🤪... #gatita #leia #princesaleia #michica #mygirl #meparecioverunalindagatita #michicaguapa #wauchicabauwau #prettykitty #😻 #princessleia #orejitaslocas #kitty #michicavaliente #ojosverdes #chiquitita #chiquituja #pequeña #chiquitoide

💬 4Normal